Mursten

Funderar du på att bygga stenmur? Eller behöver du ett material för stödmur eller rabattkant? Här hittar du ett brett sortiment av mursten, murblock och murtegel.

En mångsidig produkt

Mursten och murblock kan användas i många olika sammanhang i trädgården. Den uppenbara användningen är för att bygga en stenmur. Den kan avgränsa två olika ytor i trädgården eller användas i stället för staket. I en trädgård som angränsar till skogen kan en låg stenmur vara den perfekta avgränsningen mellan den städade trädgården och vildmarken. En mur kan också hjälpa dig att vinna viktig tomtyta genom att ”kapa av” en sluttning.

Mursten används även för stödmurar. En stödmur hjälper till att hålla ordning på jordmassorna i en trädgård med nivåskillnader. Varför inte använda mursten för att kapa en vacker etageodling?

Om du vill kan du bygga din egen stenmur hemma istället för att anlita hantverkare. Tänk bara på att det kräver en hel del arbete, inte minst i form av underarbete.

Typer av mursten

I denna kategori hittar du mursten i både traditionell och modern stil som passar i alla tänkbara användningsområden i trädgården.

Det finns olika storlek och form på murblock. En låg mur kan du i princip bygga av vilka block som helst. Kommer muren att belastas, t.ex. som del av en uppfart, kan det vara läge med mer stabila L-stöd. Det finns mursten i betong, sten, lecablock och i form av gabioner – en slags korg med som är fylld med stenar.

Visar alla 8 resultat