Hörselskydd

Här hittar du flera typer av hörselskydd och hörselkåpor – från enkla öronproppar till avancerade PELTOR-kåpor. Med rätt hörselskydd minimerar du risken att drabbas av hörselskada. Dessutom blir arbetsmiljön mycket bättre!

Så väljer du hörselskydd

Ett bra hörselskydd är anpassat efter hur du jobbar. Gemensamt för alla öronproppar och hörselkåpor är att de ska ge fullgott skydd mot skadligt buller.

Det är Bullerföreskriften AES 1992:10 som anger gränsvärdena i ljudvolym. Där anges bland annat att ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag får ligga på maximalt 85 dB. För att avgöra ljudnivån ska man utföra mätningar på ett sätt som återspeglar det ljud som personalen utsätts för på respektive arbetsposition.

När du känner till bullernivån kan du välja ett hörselskydd med lämplig ljuddämpning. Tänk på att du måste använda hörselskyddet på rätt sätt för att det ska ha sin fulla dämpningsförmåga.

Samtidigt ska du akta dig för att köpa hörselskydd som har en allt för hög dämpningsförmåga. Är skyddet för starkt kan det leda till att kommunikation med andra försvåras och att du hör för lite av viktiga ljud. Dessutom kan hörselskydd med extra stor dämningsförmåga kännas lite mer obekväma att bära.

Det finns i huvudsak två typer av hörselskydd:

  • Hörselproppar / öronproppar
  • Hörselkåpor

Kåpor tillverkas oftast i storlekarna liten, normal och stor. Dessutom finns det flera specialvarianter av hörselkåpor varav PELTOR är den vanligaste.

PELTOR hörselkåpor

PELTOR är en mycket eftertraktad hörselkåpa från 3M. Det är ett så kallat kommunikationsheadset. Med PELTOR kan du t.ex. kommunicera obehindrat med en arbetskamrat, prata i telefon eller lyssna på radio i en bullrig miljö. Denna utrustning uppfyller både krav på hörselskydd och kommunikation.

PELTOR hörselkåpor finns med olika egenskaper. Vissa PELTOR-kåpor har flera av dessa funktioner:

  • Bluetooth: Anslut mobiltelefonen via Bluetooth för att kunna prata obehindrat i telefon trots buller.
  • Medhörning (nivåberoende): Headset som aktivt förmedlar ljud från omgivningen, t.ex. tal, men dämpar buller.
  • Inbyggd kommunikationsradio: Ett headset som fungerar som hörselskydd och som har inbyggd tvåvägsradio så att du lätt kan kommunicera.
  • Inbyggd FM-radio: Lyssna på din favoritkanal trots att du jobbar i bullrig miljö.

EX-godkänt hörselskydd: En hörselkåpa som är skapad för att ge tillräckligt skydd i så kallad explosiv miljö, platser där det förekommer explosionsrisk.

Visar 1–25 av 759 resultat